Договір публічної оферти

про замовлення, продаж та доставку товарів

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів/Покупців, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Користувачем/Покупцем. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, факт реєстрації (авторизації) Користувача/Покупця на веб-сайті за посиланням, https://bagllet.com  який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних товарів на веб-сайті за вказаним вище посиланням, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору публічної оферти про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають придбати Товар на сайті Продавця за посиланням: https://bagllet.com

Фізична особа-підприємець, надалі по тексту «Продавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Користувач»/»Покупець») придбати Товари, представлені на веб-сайті: https://bagllet.com

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.

Акцепт надання Користувачем/Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Сайт веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://bagllet.com включаючи всі його веб-сторінки.

Товар товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Продавець це Фізична особа-підприємець,  товари якого розміщені на веб-сайті за посиланням: https://bagllet.com

Користувач/Покупець особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

Одержувач покупець, або особа, яка від імені покупця фактично отримує Товар, що був доставлений компанією-перевізником.

Замовлення належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • На підставі та умовах, визначених даним Договором, Продавець реалізує/продає та доставляє Товари Користувачу/Покупцю, а Користувач/Покупець замовляє/купує та отримує Товари, розміщені на веб-сайті за посиланням https://bagllet.com , лише після здійснення Користувачем/Покупцем оплати на поточний рахунок Продавця та авторизації на веб-сайті.
  • Право власності на Товар переходить до Користувача/Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Користувачем/Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
  • Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-сайті Продавця.
  • Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Користувача/Покупця, так і для Продавця. Користувач/Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору. Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Користувача/Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.
   Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
  • безпосереднє оформлення Замовлення Користувачем/Покупцем на сайті;
  • попередня оплата Товару на Сайті з використанням платіжної картки, платіжної системи, за реквізитами на поточний рахунок Продавця та/або у будь0який інший спосіб.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Відповідно до умов даного Договору, Продавець зобов’язується передати у власність Користувача/Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Користувач/Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар, розміщений за посиланням https://bagllet.com, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
  • Перелік Товарів, які реалізуються Продавцем, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Продавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою  https://bagllet.com .
  • Договір публічної оферти є офіційним документом, який публікується на веб-сайті Продавця: https://bagllet.com .
 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  • Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту оформлення Замовлення на будь-який Товар, який є доступним для Замовлення на веб-сайті https://bagllet.com , що свідчить про згоду на дотримання умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
  • У випадку відсутності замовленого Товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті або розмістити цю інформацію на сайті, в разі якщо Користувачу/Покупцю підходять встановленні строки виготовлення товару – останній оформлює замовлення на сайті.
  • Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Користувачем/Покупцем, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім даної публічної оферти.
  • Договір, укладений Користувачем/Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.
 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ
  • Доставка товарів, замовлених на веб-сайті за посиланням https://bagllet.com , здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, зазначених на Сайті у відповідному розділі з інформацією про доставку.
  • Погоджуючись з умовами договору оферти Покупцю формується замовлення в електронному вигляді на сайті та дублюється на вказану електронну пошту згідно якого Покупець проводить оплату товару на вказані реквізити Продавця. Згідно умов договору оферти додаткові документи не формуються.
  • При отриманні Товару Користувач/Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.
  • Фактом приймання Товару Користувачем/Покупцем є оплата Товару.
  • У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Користувач/Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами та вартістю перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
  • Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження/знищення Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
  • Вартість доставки на сайті не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника). Продавець не несе відповідальності за термін замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (Компаній-перевізників)
 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  • Порядок та умови повернення Товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 року (зі змінами та доповненнями).
  • Користувач/Покупець має право відмовитися від поставленого товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено Товарний вид, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).
  • Повернення Товару, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками здійснюється за рахунок Користувача/Покупця.
  • Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням за наступними умовами: товар для обміну надано протягом 14 днів, товар не був жодного разу в експлуатації, не містить сліди використання, збережений товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, плівки, не порушена цілісність пакування, товар не містить потертостей, сколів, подряпин, збережена повна комплектація та розрахунковий документ на товар.
  • У разі, якщо товар не відповідає вищезазначеним вимогам – Продавець має право відмовити в обміні Товару.
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Продавець зобов’язаний:
   • Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення.
   • Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Договору.
   • Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до відправки/доставки.
   • Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу.
   • Інформувати Користувача/Покупця про поновлення асортименту Товарів на веб-сайті https://bagllet.com .
  • Продавець має право:
   • В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити в оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов цього Договору.
   • На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною.
   • У разі відсутності замовлених Користувачем/Покупцем Товарів, виключити відсутній Товар із Замовлення та/або анулювати Замовлення Користувача/Покупця, обов’язково повідомивши про це Користувача/Покупця, шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Користувачем/Покупцем при реєстрації.
   • На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, шляхом його розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
   • Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цього Договору та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця.
   • Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
  • Користувач/Покупець зобов’язаний:
   • До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями.
   • Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), які розміщені на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення.
   • Належним чином оплатити та отримати оформлене, відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення.
   • При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Користувачем/Покупцем.
   • При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення.
   • Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.
  • Користувач/Покупець має право:
   • Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту.
   • Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою.
   • Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача/Покупця.
 1. ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ. ІДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ.
  • Ціна на Товар вказана на веб-сайті за адресою https://bagllet.com в національній валюті України – гривні, за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.
  • Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Користувача/Покупця.
  • Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою або за допомогою платіжної системи, обраної Продавцем, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Користувачем/Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.
  • Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:
  • шляхом перерахування Користувачем/Покупцем відповідної грошової суми на поточний рахунок Продавця на банківські реквізити останнього, зазначеними в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Користувачу/Покупцю Продавцем;
  • шляхом безготівкового розрахунку на веб-сайті https://bagllet.com
   Датою оплати Користувачем/Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
   Перед здійсненням поставки (доставки) Товару Користувачу/Покупцю, Продавець та/або кур’єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару та підтвердження особи Покупця.Невиконання Користувачем/Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Користувача/Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Користувачем/Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.Продавець допускає виготовлення виробів за індивідуальними замовленнями. При оформленні індивідуального замовлення на виріб за характеристиками, кресленнями, фотографіями та розмірами Покупця/Користувача, а так само внесення індивідуальних змін до штатного виробу з колекцій Продавця: зміна розміру внесення змін у конструкцію виробу, доповнення зовнішніми кишенями або ручками, використання позаштатних матеріалів або обладнання при виготовленні індивідуального виробу.В такому випадку взаємини між Сторонами регулюватимуться Цивільним Кодексом України.
 1. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
  • Даний Договір набуває чинності з моменту реєстрації/авторизації Користувача/Покупця на сайті та/або оформлення Замовлення на веб-сайті https://bagllet.com та/або оплати Користувачем/Покупцем Товарів Продавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Продавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.
  • Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Продавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Продавця.
  • З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
  • Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Користувача/Покупця не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.
  • Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача/Покупця від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
  • Користувач/Покупець отримав Товар, за який була внесена оплата;
  • Користувач/Покупець відмовився від придбання та/або отримання Товару з власної ініціативи.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
  • У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
  • Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
  • Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
  • Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
  • Продавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг із продажу Товарів Користувачу/Покупцю за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Користувача/Покупця та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Користувача/Покупця, та/або настання форс-мажорних обставин.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг з доставки та/або продажу Товарів, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
  • У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
  • Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
  • Фотографії Товару, що містяться на сторінках веб-сайту за адресою https://bagllet.com, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером, зазначеним на Сайті Продавця.
  • Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.
  • Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
  • Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем/Покупцем при оформленні замовлення Товарів. Виключно Користувач/Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
  • Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
  • Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.
 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ
  • Власним акцептуванням Договору Користувач/Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Користувача/Покупця: збирання, систематизації, внесення в бази даних Продавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Продавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
  • Збір персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Користувача/Покупця та внесення їх до бази персональних даних.
  • Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Продавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.
  • Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Продавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
  • Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

Цей Договір є публічним договором – Договором  публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між  інтернет-магазин «bagllet.com» (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою,  користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується “Покупець”  (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт натисканням на посилання “Оформити замовлення”, «Розмістити замовлення» та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. «Інтернет – магазин» – сайт Продавця («bagllet.com»), створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.2. “Товар” – перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.

2.3. “Персональні дані” – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

2.4. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

3. Предмет договору

3.1. Інтернет-магазин зобов’язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити товар та доставку і прийняти товар на умовах Цього договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині по категоріям;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн в інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними в інтернет-магазині.

5. Вартість і порядок оплати товару

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передплати)  за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

6. Доставка замовлення

6.1. Відвантаження товару Покупцю відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.

6.2.  Доставка і повернення товару виконується силами Продавця або транспортної компанії  (перевізником) за рахунок Покупця. Загальний строк доставки не може перевищувати 30 днів.

6.3. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії  (перевізника).

6.4. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

6.6. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником.

7. Повернення товару належної якості

7.1. Покупець має право обміняти Товар належної якості на аналогічний у продавця в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням за наступними умовами:

А) товар для обміну Продавцю надано протягом не більше чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі;

Б) товар може бути замінений якщо він жодного разу не був в експлуатації, не містить сліди використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики,плівки, не порушено цілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього;

В) товар не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний;

Г) збережена повна комплектність проданого товару;

Ґ) товар може бути замінений при пред’явленні Покупцем розрахункового документа, виданого Покупцю разом з проданим Товаром.

7.1.1. Вимоги п.7.1. не поширюються на товари, які у відповідності до Додатку №3 до Постанови Кабінету Мінстрів України від 19.03.94 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», віднесені до Переліку товарів, належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

7.2. У разі, якщо Товар не відповідає умовам визначеним пп. А) – Ґ) п. 7.1., Продавець має право відмовити в обміні Товару.

7.3. Транспортні витрати на доставку Товару при обміні  за п. 7.1. покладаються на Покупця.

7.4. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

7.5. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

8. Індивідуальне замовлення

При оформленні індивідуального замовлення на виріб за характеристиками, кресленнями, фотографіями та розмірами клієнта (замовника), а так само внесення індивідуальних змін до штатного вирібу колекції Bagllet: зміна розміру, внесення змін у конструкцію виробу, доповнення зовнішніми кишенями або ручками, використання позаштатних матеріалів або обладнання при виготовленні індивідуального виробу.

В даному випадку взаємини між клієнтом (замовником) і майстром Bagllet (виконавцем) регулюються Цивільним кодексом України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IVГлава 61 ПІДРЯД.

9. Права та обов’язки сторін

9.1. Покупець зобов’язаний:

а)  ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

б) самостійно оформити замовлення на сайті;

в) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;

г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

9.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

9.3. Інтернет – магазин зобов’язаний:

а) дотримувати умов цього договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком, розміщеним в інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору;

в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

9.4. Інтернет – магазин має право:

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

10. Порядок прийому товару Покупцем

10.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

10.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих в п.9.1. Договору недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця..Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акту Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

10.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

10.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку (строку придатності) істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, встановлені гарантійними зобов’язаннями виробника Товару, з врахуванням умов Договору-оферти має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

10.4.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

10.4.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

10.5. У такому випадку, при підтвердженні Продавцем істотних недоліків Товару та при волевиявленні Покупця, сплачені грошові кошти підлягають поверненню останньому на вказані ним реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з повернення Товару.

10.6. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

10.7. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, із збереженням товарного вигляду і споживчих якостей товару.

10.8. Всі неврегульовані в цьому Договорі-оферті питання, пов’язані з порядком, умовами гарантійного ремонту або заміни Товару при виявленні недоліків протягом строку гарантії (придатності), регулюються у відповідності до гарантійних зобов’язань, визначених виробником відповідного Товару, а у випадку невстановлення виробником таких гарантійних зобов’язань – у відповідності до чинного законодавства України.

11. Відповідальність сторін

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

11.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

11.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

11.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

12. Інші умови

12.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «bagllet.com»

12.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

12.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

12.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

12.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет – магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

12.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

12.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

12.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті «bagllet.com.ua» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною  поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

13. Термін дії цього договору

13.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині «bagllet.com» і діє до виконання всіх умов договору.